Tanitavåg
Hos oss kan du boka tid för ett kroppskompositionstest. Tanitavågen mäter vikt, BMI, BMR (basal ämnesomsättning), fett%, fettmassa, fettfrimassa och vätskemassa. En bra värdemätare om man med några månaders mellanrum vill kontrollera att träningen ger de resultat man vill ha.

Välkommen att boka din tid i receptionen!!

Pris: 69kr